Bộ dịch giá nâng 1-3.5 tấn

Bộ dịch giá nâng Side Shifters là một trong những bộ đính kèm được sử dụng nhiều nhất trên xe nâng hàng. Với tính năng dịch giá nâng và càng nâng sang bên trái, bên phải (khoảng cách giữa hai càng nâng không thay đổi) một cách dễ dàng

Tiết kiệm khi sử dụng bộ dịch giá nâng Side Shifters

Ngày nay, hầu hết trên các loại xe nâng từ 1-3.5 tấn đều sử dụng bộ dịch giá nâng. Hãy cùng chúng tôi tính toán những lợi ích khi sử dụng bộ Side Shifters:
Lợi ích:
Tiết kiệm thời gian và chi phí lao động
Giảm thiệt hại cho Pallets, giá kệ và hàng hóa
Giảm hao mòn lốp xe nâng
Tăng năng suất cao hơn và giảm chi phí tổng thể
Tính toán thời gian thu hồi vốn khi đầu tư bộ Side Shifters
Giả sử:
A. Tổng chi phí đầu tư ban đầu bộ Side Shifters: ……………………20.000.000 đồng
B. Tiết kiệm từ việc giảm thời gian làm việc
     Thời gian tiết kiệm được: ………………………………………….20%
     Đơn giá nhân công lao động: ……………………………………..25.000 đồng/1 giờ
     Số giờ nhân công lao động làm việc trong 1 ngày: ……….. 8 giờ
     Số ngày nhân công làm việc trong 1 năm: ……………………245 ngày (trừ ngày nghỉ lễ…)
C. Tiết kiệm từ việc giảm thiệt hại Pallets:
     Khối lượng hàng hóa nâng hạ trong một ngày: …………….150 tấn
     Số ngày nhân công làm việc trong 1 năm: ……………………245 ngày
     Giảm thiệt hại của pallets khi sử dụng Side Shifters:…….. 1%
     Chi phí sửa chữa Pallets ( bằng 50% khi mua mới ):……. .60.000 đồng
Thời gian thu hồi vốn đầu tư là: Chi phí đầu tư ban đầu / (Chi phí từ việc tiết kiệm thời gian + Chi phí từ việc giảm thiệt hại Pallets)
Vì vậy, thời gian thu hồi vốn là: 20.000.000 / (0.2*25.000*8*245 + 150 *245*0.01*60.000)= 0.63 năm (tương đương với khoảng 08tháng)
Với chi phí đầu tư ban đầu là 20 triệu đồng sau 07 tháng doanh nghiệp đã thu hồi vốn đầu tư.

 ➡  Bảng tính thời gian thu hồi vốn khi sử dụng Side Shifters cho doanh nghiệp


Có thể bạn quan tâm