Bộ Push Pull gắn liền

Bộ đùn đẩy xe nâng hay còn gọi là Push Pull Attachment Forklift dùng để kéo hàng và đẩy hàng trên tấm Slip Sheets. Ngày nay, khi chi phí sử dụng Pallets quá lớn, tốn không gian nhà xưởng thì xe nâng kéo đẩy được sử dụng rất nhiều. Loại xe này thường được dùng ở trong các doanh nghiệp có hàng hóa đóng thành kiện nhỏ hoặc thùng nhỏ và xếp theo hàng lối ngay ngắn.

Cấu tạo bộ đùn đẩy xe nâng Push Pull gắn liền

  • Thiết kế càng Push Pull gắn liền với giá của xe nâng (Carriage of Forklift), không thể tháo rời trong 1 khoảng thời gian ngắn. 
  • Giá nâng của bộ đính kèm (Carrige of Attachment)có thể di chuyển ra phía trước hoặc kéo về phía sau ( kiểu zíc zắc ), được lái xe nâng điều khiển bằng thủy lực.
  • Lưỡi kẹp dùng để kẹp tấm Slip Sheets khi vươn giá nâng ra hết cỡ và nhả lưỡi kẹp khi co vào hết cỡ
  • Ưu điểm của loại gắn liền là: Có kết cấu vững chắc, lấy hàng chính xác, năng suất cao
  • Nhược điểm: Kém linh hoạt, xe nâng kéo đẩy chỉ sử dụng được cho một số mục đích chuyên biệt, không có chức năng giữ lại tấm Slip Sheets

Liên hệ với công ty chúng tôi nếu bạn còn chưa rõ về nguyên lý hoạt động hoặc bạn gặp khó khăn trong việc lựa chọn bộ kéo đẩy Push/Pull phù hợp cho doanh nghiệp.

Là một trong những sản phẩm chủ đạo lắp đặt trên xe nâng của Cascade. Chính vì vậy, mà bộ đùn đẩy được thiết kế và chế tạo một cách tỉ mỉ và chính xác. Cascade có chất lượng và doanh thu số 1 thế giới về bộ đính kèm cũng như Push Pull.

Model bộ đùn đẩy xe nâng Push Pull Cascade gắn liền nĩa mỏng

Thong so ky thuat push pull cascade

lbs kg  Kiểu WxL  Model  Class/Kiểu chốt  Quảng đường lbs kg ET HCG VCG
3,500 1,590 Sideshifting  18″ x 48″ 35E-PPS-A001 II Bolt-On 40″-48″ 1,105 502 6.5″ 8.7″ 8.8″
3,500 1,590 Sideshifting  18″ x 48″ 35E-PPS-Q002 II Q.D. 40″-48″ 1,105 502 6.5″ 8.7″ 8.8″
3,500 1,590 Sideshifting 15″ x 48″ 35E-PPS-A003 II Bolt-On 34″-42″ 1,055 479 6.5″ 8.0″ 9.3″
3,500 1590 Sideshifting  15″ x 48″ 35E-PPS-Q004 II Q.D. 34″-42″ 1,055 479 6.5″ 8.0″ 9.3″
3,500 1,590 Non-Sideshifting 18″ x 48″ 35E-PPB-A001 II Bolt-On 40″-48″ 1,090 495 6.5″ 8.8″ 8.8″
3,500 1,590 Non-Sideshifting 18″ x 48″ 35E-PPB-Q002 II Q.D. 40″-48″ 1,090 495 6.5″ 8.8″ 8.8″
3,500 1,590 Non-Sideshifting 15″ x 48″ 35E-PPB-A003 II Bolt-On 34″-42″ 1,040 472 6.5″ 8.1″ 9.4″
3,500 1,590 Non-Sideshifting 15″ x 48″ 35E-PPB-Q004 II Q.D. 34″-42″ 1,040 472 6.5″ 8.1″ 9.4″
3,500 1590 Hyd. Adj. Platens & SS 18″ x 48″ 35E-PHS-A0011 II Bolt-On 40″-48″ 1,115 506 6.5″ 8.7″ 8.8″
3,500 1,590 Hyd. Adj. Platens & SS 18″ x 48″ 35E-PHS-Q0021 II Q.D. 40″-48″ 1,115 506 6.5″ 8.7″ 8.8″
3,500 1,590 Hyd. Adj. Platens & SS 15″ x 48″ 35E-PHS-A0031 II Bolt-On 34″-42″ 1,065 484 6.5″ 8.0″ 9.3″
3,500 1,590 Hyd. Adj. Platens & SS 15″ x 48″ 35E-PHS-Q0041 II Q.D. 34″-42″ 1,065 484 6.5″ 8.0″ 9.3″
3,500 1,590             Sideshifting Platens                    35E-PPJ                                Consult Cascade
3,500 1,590 Sideshifting Load Push 18″ x 48″ 35E-PLS-A001 II Bolt-On 40″-48″ 1,005 456 6.5″ 9.1″ 8.5″
3,500 1,590 Sideshifting Load Push 18″ x 48″ 35E-PLS-Q002 II Q.D. 40″-48″ 1,005 456 6.5″ 9.1″ 8.5″
3,500 1,590 Sideshifting Load Push 15″ x 48″ 35E-PLS-A003 II Bolt-On 34″-42″ 955 434 6.5″ 8.3″ 9.0″
3,500 1,590 Sideshifting Load Push 15″ x 48″ 35E-PLS-Q004 II Q.D. 34″-42″ 955 434 6.5″ 8.3″ 9.0″
3,500 1,590 Non-Sideshifting Load Push 18″ x 48″ 35E-PLB-A001 II Bolt-On 40″-48″ 990 450 6.5″ 9.2″ 8.6″
3,500 1,590 Non-Sideshifting Load Push 18″ x 48″ 35E-PLB-Q002 II Q.D. 40″-48″ 990 450 6.5″ 9.2″ 8.6″
3,500 1,590 Non-Sideshifting Load Push 15″ x 48″ 35E-PLB-A003 II Bolt-On 34″-42″ 940 427 6.5″ 8.4″ 9.1″
3,500 1,590 Non-Sideshifting Load Push 15″ x 48″ 35E-PLB-Q004 II Q.D. 34″-42″ 940 427 6.5″ 8.4″ 9.1″
4,500 2,045 Sideshifting 18″ x 48″ 45E-PPS-A001 II Bolt-On 40″-48″ 1,135 515 6.5″ 9.1″ 8.5″
4,500 2,045 Sideshifting  18″ x 48″ 45E-PPS-Q002 II Q.D. 40″-48″ 1,135 515 6.5″ 9.1″ 8.5″
4,500 2,045 Sideshifting  15″ x 48″ 45E-PPS-A003 II Bolt-On 34″-42″ 1,080 490 6.5″ 8.3″ 9.0″
4,500 2,045 Sideshifting  15″ x 48″ 45E-PPS-Q004 II Q.D. 34″-42″ 1,080 490 6.5″ 8.3″ 9.0″
4,500 2,045 Non-Sideshifting 18″ x 48″ 45E-PPB-A001 II Bolt-On 40″-48″ 1,120 509 6.5″ 9.2″ 8.6″
4,500 2,045 Non-Sideshifting  18″ x 48″ 45E-PPB-Q002 II Q.D. 40″-48″ 1,120 509 6.5″ 9.2″ 8.6″
4,500 2,045 Non-Sideshifting  15″ x 48″ 45E-PPB-A003 II Bolt-On 34″-42″ 1,065 484 6.5″ 8.4″ 9.1″
4,500 2,045 Non-Sideshifting  15″ x 48″ 45E-PPB-Q004 II Q.D. 34″-42″ 1,065 484 6.5″ 8.4″ 9.1″
4,500 2,045 Hyd. Adj. Platens & SS 18″ x 48″ 45E-PHS-A0011 II Bolt-On 40″-48″ 1,142 519 6.5″ 9.1″ 8.5″
4,500 2,045 Hyd. Adj. Platens & SS 18″ x 48″ 45E-PHS-Q0021 II Q.D. 40″-48″ 1,142 519 6.5″ 9.1″ 8.5″
4,500 2,045 Hyd. Adj. Platens & SS 15″ x 48″ 45E-PHS-A0031 II Bolt-On 34″-42″ 1,090 495 6.5″ 8.3″ 9.0″
4,500 2,045 Hyd. Adj. Platens & SS 15″ x 48″ 45E-PHS-Q0041 II Q.D. 34″-42″ 1,090 495 6.5″ 8.3″ 9.0″
4,500 2,045             Sideshifting Platens                     45E-PPJ                              Consult Cascade
4,500 2,045 Sideshifting Load Push 18″ x 48″ 45E-PLS-A001 II Bolt-On 40″-48″ 1,035 470 6.5″ 9.5″ 8.2″
4,500 2,045 Sideshifting Load Push 18″ x 48″ 45E-PLS-Q002 II Q.D. 40″-48″ 1,035 470 6.5″ 9.5″ 8.2″
4,500 2,045 Sideshifting Load Push 15″ x 48″ 45E-PLS-A003 II Bolt-On 34″-42″ 980 445 6.5″ 8.7″ 8.8″
4,500 2,045 Sideshifting Load Push 15″ x 48″ 45E-PLS-Q004 II Q.D. 34″-42″ 980 445 6.5″ 8.7″ 8.8″
4,500 2,045 Non-Sideshifting Load Push 18″ x 48″ 45E-PLB-A001 II Bolt-On 40″-48″ 1,020 463 6.5″ 9.6″ 8.3″
4,500 2,045 Non-Sideshifting Load Push 18″ x 48″ 45E-PLB-Q002 II Q.D. 40″-48″ 1,020 463 6.5″ 9.6″ 8.3″
4,500 2,045 Non-Sideshifting Load Push 15″ x 48″ 45E-PLB-A003 II Bolt-On 34″-42″ 965 438 6.5″ 8.8″ 8.8″
4,500 2,045 Non-Sideshifting Load Push 15″ x 48″ 45E-PLB-Q004 II Q.D. 34″-42″ 965 438 6.5″ 8.8″ 8.8″
  • Push and Pull của CNB với khả năng đẩy và kéo hàng trên tấm Slip Sheets nhanh, chính xác.
  • Cấu trúc tổng thể nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và sửa chữa.
  • Nhiều mẫu mã và dải tải trọng nâng, kéo cho khách hàng lựa chọn
  • Chế độ bảo hành và sau bảo hành tốt.


Có thể bạn quan tâm