Càng gắn móc treo 2 đầu

Càng giả xe nâng gắn móc treo 2 đầu sử dụng để nâng hàng hóa an toàn hơn.

Phù hợp để nâng hạ hàng hóa kích thước dài: Hình ống tròn, dạng thanh dài,…


Có thể bạn quan tâm