Bộ kẹp cuộn giấy 1100kg~1600kg

Giảm hư hại cuộn giấy

 • Hệ thống căn chỉnh  sử dụng công nghệ lò xo kép, giữ các má kẹp phù hợp với từng cuộn giấy khác nhau.
 • Cánh tay mỏng với đường viền cánh tay mịn giúp giảm đột phá cuộn và cho phép xếp chồng sát nhau hơn

Tốc độ xử lý nhanh

 • Bộ đĩa quay của bộ kẹp cuộn giấy trang bị bơm thủy lực làm cho tốc độ quay nhanh hơn
 • Phù hợp với nhiều loại xe nâng hàng khác nhau, đặc biệt từ 2 tấn đến 2,5 tấn.
 • Phù hợp với nhà kho hẹp yêu cầu phải xếp các cuộn giấy sát với nhau.
 • Wide variety of rubber, urethane and other pads are available for improved handling of industry-specific papers
 • 180º Stop Group
  to ensure pad alignment with roll
 • HFC (Hydraulic Force Control)
  to eliminate damage caused by improper clamp force
 • Custom opening ranges available

Có thể bạn quan tâm